چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

گفتن تکبیرة الاحرام زودتر از امام جماعت و تغییر نیت


عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00