چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیئت سفینه النجاه

آلبوم‌های سخنرانی

دهه‌ی دوم صفر سال  1432

دهه‌ی دوم صفر سال 1432

سال برگزاری: 1432 قمری - 1389 شمسی

تعداد جلسات: 5

دهه‌ی دوم صفر سال 1433

دهه‌ی دوم صفر سال 1433

سال برگزاری: 1433 قمری - 1390 شمسی

تعداد جلسات: 5

دهه‌ی دوم صفر سال 1434

دهه‌ی دوم صفر سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 6

موضوع: شرح خطبه متقین

دهه‌ی دوم صفر سال 1435

دهه‌ی دوم صفر سال 1435

سال برگزاری: 1435 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 5

موضوع: شرح خطبه متقین

دهه ی دوم صفر سال 1436 قمری

دهه ی دوم صفر سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1393 شمسی

تعداد جلسات: 5

موضوع: شرح خطبه متقین

دهه ی دوم صفر سال 1437 قمری

دهه ی دوم صفر سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 5

موضوع: شرح خطبه متقین


عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00