سه شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۸

مسجد اعظم قلهک

آلبوم‌های سخنرانی

سخنرانی هفتگی سال 1433

سخنرانی هفتگی سال 1433

تعداد جلسات: 21

ماه رمضان سال 1434

ماه رمضان سال 1434

تعداد جلسات: 19

موضوع: شرح و توضیح جزء 30 قرآن کریم

شب‌های قدر سال 1434

شب‌های قدر سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 2

ماه رمضان سال 1435

ماه رمضان سال 1435

سال برگزاری: 1435 قمری - 1393 شمسی

تعداد جلسات: 28

موضوع: شرح و توضیح جزء 30 قرآن کریم


برنامه‌های آتی

سخنرانی هفتگی در مسجد اعظم قلهک

سخنرانی هفتگی در مسجد اعظم قلهک

چهارشنبه‌ها و جمعه‌ها بعد از نماز مغرب و عشا

مجلس عزاداری شهادت حضرت فاطمه

مجلس عزاداری شهادت حضرت فاطمه

جمعه ۲۸ دی الی جمعه ۵ بهمن، بعد از نماز مغرب و عشاء


عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00