سه شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۸
فاطمیه سال 1440 قمری

فاطمیه سال 1440 قمری

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات: 7

دهه ی سوم صفر سال 1440 قمری

دهه ی سوم صفر سال 1440 قمری

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات: 4

ماه رمضان سال 1439

ماه رمضان سال 1439

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

دهه ی اول صفر سال 1440 قمری

دهه ی اول صفر سال 1440 قمری

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات: 10

دهه‌ی دوم صفر سال 1440

دهه‌ی دوم صفر سال 1440

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات: 5

سخنرانی هفتگی سال 1439

سخنرانی هفتگی سال 1439

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 و 1397 شمسی

اربعین سال 1440 قمری

اربعین سال 1440 قمری

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00