چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی دوره

دهه‌ی دوم صفر سال 1440

  • تعداد سخنرانی‌: 5
  • تعداد کوتاه و شنیدنی: 0
  • تعداد احکام: 0

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات: 5

برچسب‌ها

سخنرانی

کوتاه و شنیدنی

احکام

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00