چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی دوره

دهه‌ی اول محرم سال 1435

  • تعداد سخنرانی‌: 10
  • تعداد کوتاه و شنیدنی: 0
  • تعداد احکام: 5

سال برگزاری: 1435 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: عوامل موثر بر تربیت

برچسب‌ها

سخنرانی

کوتاه و شنیدنی

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00