شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

جلسه 20

تاریخ برگزاری: 19 دی 1397 - 2 جمادی الاول 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00