سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

جلسه 5

تاریخ برگزاری: 13 شهریور 1398 - 4 محرم 1441

احکام: وظیفه کثیر الشک
بحث اصلی: عفو و گذشت
روضه: حضرت عبدالله بن الحسن


اطلاعات

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00