سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

جلسه 7

تاریخ برگزاری: 15 شهریور 1398 - 6 محرم 1441

احکام: خمس سرمایه
بحث اصلی: عفو و گذشت
روضه: حضرت علی اصغر


اطلاعات

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00