سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

جلسه 9

تاریخ برگزاری: 17 شهریور 1398 - 8 محرم 1441

احکام: نگاه به نامحرم
بحث اصلی: حیا
روضه: حضرت عباس


اطلاعات

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00