سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

جلسه 10

تاریخ برگزاری: 18 شهریور 1398 - 9 محرم 1441

احکام: محل مصرف خمس
بحث اصلی: مروری بر مباحث گذشته، تکمیل بحث حیا
روضه: امام حسین


اطلاعات

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00