چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
فاطمیه سال 1429

فاطمیه سال 1429

سال برگزاری : 1429 قمری - 1387 شمسی

تعداد جلسات : 10

دهه‌ی اول محرم سال 1429

دهه‌ی اول محرم سال 1429

سال برگزاری: 1429 قمری - 1386 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: پاسخ به شبهات عزاداری

دهه‌ی اول محرم سال 1429

دهه‌ی اول محرم سال 1429

سال برگزاری: 1429 قمری - 1386 شمسی

تعداد جلسات: 10

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00