چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مجالس ابوحمزه سال 1434

مجالس ابوحمزه سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 3

موضوع: برزخ و اختلاف در شب های قدر

سخنرانی هفتگی سال 1433

سخنرانی هفتگی سال 1433

تعداد جلسات: 21

فاطمیه سال 1433

فاطمیه سال 1433

سال برگزاری: 1433 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 3

موضوع: وضعیت ایمانی جامعهی مسل...

دهه‌ی دوم صفر سال 1433

دهه‌ی دوم صفر سال 1433

سال برگزاری: 1433 قمری - 1390 شمسی

تعداد جلسات: 5

دهه‌ی سوم محرم سال 1433

دهه‌ی سوم محرم سال 1433

سال برگزاری: 1433 قمری - 1390 شمسی

تعداد جلسات: 9

موضوع: شرح وصیت امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی

دهه‌ی اول محرم سال 1433

دهه‌ی اول محرم سال 1433

سال برگزاری: 1433 قمری - 1390 شمسی

تعداد جلسات: 10

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00