چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دهه‌ی سوم محرم سال 1434 (1391 شمسی)

دهه‌ی سوم محرم سال 1434 (1391 شمسی)

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

شب‌های قدر سال 1434

شب‌های قدر سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 2

ماه رمضان سال 1434

ماه رمضان سال 1434

تعداد جلسات: 19

موضوع: شرح و توضیح جزء 30 قرآن کریم

فاطمیه سال 1434

فاطمیه سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 4

موضوع: شرح خطبه فدکیه

دهه‌ی دوم صفر سال 1434

دهه‌ی دوم صفر سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 6

موضوع: شرح خطبه متقین

دهه‌ی اول محرم سال 1434

دهه‌ی اول محرم سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 9

موضوع: پاسخ به شبهات عزاداری

دهه‌ی اول محرم سال 1434

دهه‌ی اول محرم سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00