چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخنرانی هفتگی مسجد سال 1436 قمری

سخنرانی هفتگی مسجد سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1393 و 1394 شمسی

تعداد جلسات: 47

شب های قدر سال 1436 قمری

شب های قدر سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 2

احیای بین شب های قدر سال 1436 قمری

احیای بین شب های قدر سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 3

 

مجالس ابوحمزه سال 1436 قمری

مجالس ابوحمزه سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 3

 

رمضان سال 1436 قمری

رمضان سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 27

موضوع: شرح و تفسیر سور جزء 30 قرآن کریم

فاطمیه سال 1436 قمری

فاطمیه سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 10

فاطمیه سال 1436 قمری

فاطمیه سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 5

 

دهه ی دوم صفر سال 1436 قمری

دهه ی دوم صفر سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1393 شمسی

تعداد جلسات: 5

موضوع: شرح خطبه متقین

دهه ی سوم محرم سال 1436 قمری

دهه ی سوم محرم سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1393 شمسی

تعداد جلسات: 9

موضوع:شرح فراز هایی از زیارت عاشورا

دهه ی اول محرم سال 1436 قمری

دهه ی اول محرم سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1393 شمسی

تعداد جلسات: 11

موضوع: پاسخ به شبهات مطرح در جامعه

دهه ی اول محرم سال 1436 قمری

دهه ی اول محرم سال 1436 قمری

سال برگزاری: 1436 قمری - 1393 شمسی

تعداد جلسات: 10

 

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00