چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخنرانی هفتگی سال 1439

سخنرانی هفتگی سال 1439

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 و 1397 شمسی

سایر مراسم های سال 1439 قمری

سایر مراسم های سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات:1

سایر مراسم های سال 1439 قمری

سایر مراسم های سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات:1

فاطمیه سال 1439 قمری

فاطمیه سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات:5

دهه ی دوم صفر سال 1439 قمری

دهه ی دوم صفر سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات:5

تاسوعا سال 1439 قمری

تاسوعا سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات: 1

دهه ی اول محرم سال 1439 قمری

دهه ی اول محرم سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات: 6

 

دهه ی سوم محرم سال 1439 قمری

دهه ی سوم محرم سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات: 9

 

دهه ی اول محرم سال  1439 قمری

دهه ی اول محرم سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات: 10

 

دهه ی اول محرم سال 1439 قمری

دهه ی اول محرم سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات: 10

 

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00