چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دهه ی اول محرم سال  1439 قمری

دهه ی اول محرم سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات: 10

 

دهه ی اول محرم سال 1439 قمری

دهه ی اول محرم سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات: 10

 

سخنرانی هفتگی مسجد سال 1438 قمری

سخنرانی هفتگی مسجد سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری -  1395 و 1396 شمسی

تعداد جلسات: 68

 

سایر مراسم های سال 1438 قمری

سایر مراسم های سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 2

 

رمضان سال 1438 قمری

رمضان سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری - 1396 شمسی

تعداد جلسات: 18

 

فاطمیه سال 1438 قمری

فاطمیه سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری - 1395 شمسی

عاشورا تا اربعین سال 1438 قمری

عاشورا تا اربعین سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 6

 

دهه ی دوم صفر سال 1438 قمری

دهه ی دوم صفر سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 5

موضوع: شرح خطبه متقین

روز تاسوعا و عاشورا سال 1438 قمری

روز تاسوعا و عاشورا سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 2

 

دهه ی سوم محرم سال 1438 قمری

دهه ی سوم محرم سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 9

 

دهه ی اول محرم سال 1438 قمری

دهه ی اول محرم سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: قساوت قلب

دهه ی اول محرم سال 1438 قمری

دهه ی اول محرم سال 1438 قمری

سال برگزاری: 1438 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: راه های تقویت دین داری

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00