چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ماه رمضان سال 1435

ماه رمضان سال 1435

سال برگزاری: 1435 قمری - 1393 شمسی

تعداد جلسات: 28

موضوع: شرح و توضیح جزء 30 قرآن کریم

فاطمیه سال 1435

فاطمیه سال 1435

سال برگزاری: 1435 قمری - 1393 شمسی

تعداد جلسات: 5

 

فاطمیه سال 1435

فاطمیه سال 1435

سال برگزاری: 1435 قمری - 1393 شمسی

تعداد جلسات: 4

 

دهه‌ی دوم صفر سال 1435

دهه‌ی دوم صفر سال 1435

سال برگزاری: 1435 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 5

موضوع: شرح خطبه متقین

دهه‌ی سوم محرم سال 1435

دهه‌ی سوم محرم سال 1435

سال برگزاری: 1435 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 9

موضوع: شرح فراز هایی از زیارت عاشورا

دهه‌ی اول محرم سال 1435

دهه‌ی اول محرم سال 1435

سال برگزاری: 1435 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: پاسخ به شبهات وهابیت

دهه‌ی اول محرم سال 1435

دهه‌ی اول محرم سال 1435

سال برگزاری: 1435 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: عوامل موثر بر تربیت

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00