چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دهه‌ی سوم محرم سال 1431

دهه‌ی سوم محرم سال 1431

سال برگزاری: 1431 قمری - 1388 شمسی

تعداد جلسات: 10

دهه‌ی اول محرم سال 1431

دهه‌ی اول محرم سال 1431

سال برگزاری: 1431 قمری - 1388 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: وصیت امام باقر(علیه السلام) به جابر بن یزید جعفی

فاطمیه سال 1430

فاطمیه سال 1430

سال برگزاری : 1430 قمری - 1388 شمسی

تعداد جلسات : 10

دهه‌ی اول محرم سال 1430

دهه‌ی اول محرم سال 1430

سال برگزاری: 1430 قمری - 1387 شمسی

تعداد جلسات: 10

فاطمیه سال 1429

فاطمیه سال 1429

سال برگزاری : 1429 قمری - 1387 شمسی

تعداد جلسات : 10

دهه‌ی اول محرم سال 1429

دهه‌ی اول محرم سال 1429

سال برگزاری: 1429 قمری - 1386 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: پاسخ به شبهات عزاداری

دهه‌ی اول محرم سال 1429

دهه‌ی اول محرم سال 1429

سال برگزاری: 1429 قمری - 1386 شمسی

تعداد جلسات: 10

فاطمیه سال 1428

فاطمیه سال 1428

سال برگزاری : 1428 قمری - 1386 شمسی

تعداد جلسات : 10

دهه‌ی اول محرم سال 1428

دهه‌ی اول محرم سال 1428

سال برگزاری: 1428 قمری - 1385 شمسی

تعداد جلسات: 10

دهه‌ی اول محرم سال 1428

دهه‌ی اول محرم سال 1428

سال برگزاری: 1428 قمری - 1385 شمسی

تعداد جلسات: 10

 

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00