رأی أخباریان و اصولیان در تفسیر قرآن | ماء معین
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

رأی أخباریان و اصولیان در تفسیر قرآن

در این نوشتار کوشش شده تا بخشی از دیدگاه‌های آقای مصطفی حسینی طباطبائی در مقاله‌ی «نقش ترجمه و تفسیر در فهم قرآن» پیرامون نقد اخباریان مورد تأمّل قرار گیرد و نشان داده شود که شیوه‌ای که ایشان در نقد آنان برگزیده، نه‌تنها از نظر محتوا بلکه از جهت روش علمی نقد مخدوش است و هم‌چنین با ارائه‌ی شواهدی اثبات شده که روش ایشان در کیفیّت رجوع به قرآن و نحوه‌ی تعیین مصادیق روایات مخالف قرآن هم با شیوه‌ی اصول‌گرایان تفاوت اساسی دارد؛ همان‌طور که قرائت ایشان از روش تفسیر قرآن به قرآن با روش امثال بزرگانی چون صاحب تفسیر المیزان مغایر است.


مرورگر شما فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

اطلاعات

رأی أخباریان و اصولیان در تفسیر قرآن

برچسب‌ها

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00