اخبار | ماء معین
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
انتشار دفتر دوم مجموعه گفتارهای حجة الاسلام و المسمین فائق

انتشار دفتر دوم مجموعه گفتارهای حجة الاسلام و المسمین فائق

اولین دفتر از مجموعه گفتارهای حجةالاسلام و المسلمین فائق با موضوع «دین‌داری و گناه» منتشر شد.

انتشار دفتر اول مجموعه گفتارهای حجة الاسلام و المسمین فائق

انتشار دفتر اول مجموعه گفتارهای حجة الاسلام و المسمین فائق

اولین دفتر از مجموعه گفتارهای حجةالاسلام و المسلمین فائق با موضوع فقه سنتی و سختگیری در دین‌داری» منتشر شد.

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00