سخنرانی ها | ماء معین
پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
ماه مبارک رمضان سال 1444 (1402 شمسی)

ماه مبارک رمضان سال 1444 (1402 شمسی)

موضوع: فضايل اميرالمؤمنين عليه‌السلام در زيارت غديريه

ماه مبارک رمضان سال 1443 (1401 شمسی)

ماه مبارک رمضان سال 1443 (1401 شمسی)

موضوع: فضايل اميرالمؤمنين عليه‌السلام در زيارت غديريه

ماه مبارک رمضان سال 1442 (1400 شمسی)

ماه مبارک رمضان سال 1442 (1400 شمسی)

موضوع: فضايل اميرالمؤمنين عليه‌السلام در زيارت غديريه

دهه‌ی دوم صفر سال 1442 (1399 شمسی)

دهه‌ی دوم صفر سال 1442 (1399 شمسی)

موضوع: شرح خطبه متقین

دهه‌ی اول محرم سال 1442 (1399 شمسی)

دهه‌ی اول محرم سال 1442 (1399 شمسی)

شرح خطبه‌ی متقین

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00