ماء معین؛ دفتر دوم: دین‌داری و گناه | ماء معین
پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳

ماء معین؛ دفتر دوم: دین‌داری و گناه

نوشتار پیش رو دومین دفتر از این مجموعه و متن بیانات استاد در ماه محرّم سال 1432 قمری (1389 شمسی) در جمع عزاداران حسینی است. در این نوشتار، ابتدا بیانات استاد به رشته‌ی تحریر درآمده، سپس برای فهم بهتر خواننده، ویرایش ادبی شده است. طبیعی است که ترجمه‌ی‌ آیات و روایات دست‌خوش اندکی تغییر شده و هم‌چنین برخی مطالب، با حفظ سیاق کلّی سخنان، مختصری جابه‌جا شده است.
بخشی از زمان این ده جلسه به بیان احکام مربوط به گناه غیبت گذشته است که در فصلی جداگانه در انتهای کتاب بازنویسی شده است.


مرورگر شما فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00