دهه ی دوم صفر سال 1436 (1393 شمسی) | ماء معین
سه شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹

معرفی دوره

دهه ی دوم صفر سال 1436 (1393 شمسی)

  • تعداد سخنرانی‌: 5
  • تعداد کوتاه و شنیدنی: 0
  • تعداد احکام: 0

موضوع: شرح خطبه متقین

برچسب‌ها

سخنرانی

کوتاه و شنیدنی

احکام

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00