دهه‌ی اول محرم سال 1441 (1398 شمسی) - جلسه 1 | ماء معین
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

جلسه 1

تاریخ برگزاری: 9 شهریور 1398 - 29 ذیحجه 1140

احکام: شک و وسواس در احکام شرعی
بحث اصلی: اهمیت موعظه
روضه: حضرت مسلم


اطلاعات

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00