ماه مبارک رمضان سال 1441 (1399 شمسی) - جلسه 1 | ماء معین
جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

جلسه 1

تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1399 - 15 رمضان 1441

احکام: نماز آیات برای پس‌لرزه‌های زلزله
بحث اصلی: فضائل امام حسن مجتبیاطلاعات

ماه مبارک رمضان سال 1441 (1399 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00