جلسه 5 - ماء معین
چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

جلسه 5

تاریخ برگزاری: 4 بهمن 1385 - 4 محرم 1428

مدت زمان: 47:23 

احکام: گفتن ذکر در نماز در حال استقرار و حرکت

بحث اصلی: آیا برنامه ریزی برای امور دنیایی از مصادیق بلندی آرزو نیست؟

روضه: حضرت عبدالله بن الحسن(ع)

 

اطلاعات

دهه‌ی اول محرم سال 1428 (1385 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00