وصیت جابر بن یزید جعفی | ماء معین
جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

وصیت جابر بن یزید جعفی

آلبوم‌های سخنرانی

دهه‌ی سوم محرم سال 1433 ( 1390 شمسی)

دهه‌ی سوم محرم سال 1433 ( 1390 شمسی)

موضوع: شرح وصیت امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی


عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00