شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

معرفی دوره

دهه‌ی اول محرم سال 1427 (1384 قمری)

  • تعداد سخنرانی‌: 11
  • تعداد کوتاه و شنیدنی: 0
  • تعداد احکام: 0

موضوع: رقت قلب

برچسب‌ها

سخنرانی

کوتاه و شنیدنی

احکام

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00