پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

جلسه 4

تاریخ برگزاری: 5 اسفند 1382 - 3 محرم 1425

مدت زمان: 42:29 

احکام: در اموال صغیری که قیم ندارد (در ارث)

بحث اصلی: بندگی و معرفت خدا، مقایسه عمر سعد لعنة الله علیه  و جناب حر(علیه السلام)

روضه: جناب حر(علیه السلام)

 

اطلاعات

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00