ماه رمضان سال 1440 (1398 شمسی) | ماء معین
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

معرفی دوره

ماه رمضان سال 1440 (1398 شمسی)

  • تعداد سخنرانی‌: 26
  • تعداد کوتاه و شنیدنی: 0
  • تعداد احکام: 0

موضوع: شرح و تفسیر صور جزء 30 قرآن کریم

برچسب‌ها

سخنرانی

کوتاه و شنیدنی

احکام

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00