ماه مبارک رمضان سال 1437 (1395 شمسی) | ماء معین
جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

معرفی دوره

ماه مبارک رمضان سال 1437 (1395 شمسی)

  • تعداد سخنرانی‌: 21
  • تعداد کوتاه و شنیدنی: 0
  • تعداد احکام: 8

موضوع: شرح و تفسیر صور جزء 30 قرآن کریم

برچسب‌ها

سخنرانی

کوتاه و شنیدنی

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00