ماه رمضان سال 1434 (1392 شمسی) - ماء معین
چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

معرفی دوره

ماه رمضان سال 1434 (1392 شمسی)

  • تعداد سخنرانی‌: 19
  • تعداد کوتاه و شنیدنی: 0
  • تعداد احکام: 0

موضوع: شرح و توضیح جزء 30 قرآن کریم

برچسب‌ها

سخنرانی

کوتاه و شنیدنی

احکام

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00