سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

جلسه 8

تاریخ برگزاری: 16 شهریور 1398 - 7 محرم 1441

احکام: پرداخت خمس از مال دیگر
بحث اصلی: عفو و گذشت؛ حیا
روضه: حضرت علی اکبر


اطلاعات

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00