چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
فاطمیه سال 1427

فاطمیه سال 1427

سال برگزاری : 1427 قمری - 1385 شمسی

تعداد جلسات : 10

 

دهه‌ی اول محرم سال 1427

دهه‌ی اول محرم سال 1427

سال برگزاری: 1427 قمری - 1384 شمسی

تعداد جلسات: 11

موضوع: رقت قلب

فاطمیه سال 1426 قمری

فاطمیه سال 1426 قمری

سال برگزاری : 1426 قمری - 1384 شمسی

تعداد جلسات : 10

موضوع : بندگی خدا

دهه‌ی اول محرم سال 1426

دهه‌ی اول محرم سال 1426

سال برگزاری : 1426 قمری - 1383 شمسی

تعداد جلسات : 10

موضوع : دوستی و صفات دوست

دهه‌ی اول محرم سال 1426

دهه‌ی اول محرم سال 1426

سال برگزاری: 1426 قمری - 1383 شمسی

تعداد جلسات: 11

موضوع: قساوت قلب

فاطمیه سال 1425

فاطمیه سال 1425

سال برگزاری: 1425 قمری - 1382 شمسی

تعداد جلسات: 10

دهه‌ی اول محرم سال 1425

دهه‌ی اول محرم سال 1425

سال برگزاری: 1425 قمری - 1382 شمسی

تعداد جلسات: 9

دهه‌ی اول محرم سال 1425

دهه‌ی اول محرم سال 1425

سال برگزاری: 1425 قمری - 1382 شمسی

تعداد جلسات: 9

دهه‌ی اول محرم سال 1424 (1381 شمسی)

دهه‌ی اول محرم سال 1424 (1381 شمسی)

موضوع: پاسخ به شبهات متصوفه درباره‌ی خوف از خدا

دهه‌ی اول محرم سال 1423 (1380 و 1381 شمسی)

دهه‌ی اول محرم سال 1423 (1380 و 1381 شمسی)

موضوع: شرح خطبه 220 نهج البلاغة (عقل)

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00