سخنرانی ها | ماء معین
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ماه مبارک رمضان سال 1437 (1395 شمسی)

ماه مبارک رمضان سال 1437 (1395 شمسی)

موضوع: شرح و تفسیر صور جزء 30 قرآن کریم

دهه ی دوم صفر سال 1437 (1394 شمسی)

دهه ی دوم صفر سال 1437 (1394 شمسی)

موضوع: شرح خطبه متقین

دهه ی سوم محرم سال 1437 (1394 شمسی)

دهه ی سوم محرم سال 1437 (1394 شمسی)

موضوع: شرح فرازهایی از زیارت عاشورا

دهه ی اول محرم سال 1437 (1394 شمسی)

دهه ی اول محرم سال 1437 (1394 شمسی)

موضوع: راه های افزایش محبت به امام عصر(عج)

دهه ی اول محرم سال 1437 (1394 شمسی)

دهه ی اول محرم سال 1437 (1394 شمسی)

موضوع: تغییر ناپذیری احکام دین

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00