چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخنرانی هفتگی مسجد سال 1437 قمری

سخنرانی هفتگی مسجد سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 و 1395 شمسی

تعداد جلسات: 56

شب های قدر سال 1437 قمری

شب های قدر سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 2

احیای بین شب های قدر سال1437 قمری

احیای بین شب های قدر سال1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 3

رمضان سال  1437 قمری

رمضان سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1395 شمسی

تعداد جلسات: 21

موضوع: شرح و تفسیر صور جزء 30 قرآن کریم

فاطمیه سال 1437 قمری

فاطمیه سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 4

عاشورا تا اربعین سال 1437 قمری

عاشورا تا اربعین سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات:4

دهه ی دوم صفر سال 1437 قمری

دهه ی دوم صفر سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 5

موضوع: شرح خطبه متقین

روز تاسوعا و عاشورا سال 1437 قمری

روز تاسوعا و عاشورا سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 2

 

دهه ی سوم محرم سال 1437 قمری

دهه ی سوم محرم سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 9

دهه ی سوم محرم سال 1437 قمری

دهه ی سوم محرم سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 9

موضوع: شرح فرازهایی از زیارت عاشورا

دهه ی اول محرم سال 1437 قمری

دهه ی اول محرم سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 11

موضوع: راه های افزایش محبت به امام عصر(عج)

دهه ی اول محرم سال 1437 قمری

دهه ی اول محرم سال 1437 قمری

سال برگزاری: 1437 قمری - 1394 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع:تغییر ناپذیری احکام دین

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00