ماء معین
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
توصیه‌هایی درباره‌ی انتخاب همسر و داشتن زندگی موفّق

توصیه‌هایی درباره‌ی انتخاب همسر و داشتن زندگی موفّق

کسانی که درکار مشاوره‌ی خانواده هستند -‌یعنی تخصّصشان در این موضوعات است‌- می‌گویند که در گفت‌وگوهای قبل از ازدواج، طرفین از یک‌دیگر شناخت «واقعی» پیدا نمی‌کنند؛ حتّی اگر گفت‌وگوها مدّت زیادی به طول انجامد و دو طرف، مدّت‌ها هم با هم مأنوس باشند. بله، بعضی اطّلاعات را از یک‌دیگر به‌دست می‌آورند؛ امّا این‌ها اطّلاعاتی نیست که بتواند در تصمیم‌گیری برای ازدواج کمک کند. گاهی زوج‌هایی که پیش از ازدواج ارتباط داشته‌اند، به‌جهت اختلافات زناشویی نزد بنده می‌آیند و من احساس می‌کنم که از آن گفت‌وگوها و ارتباط‌های پیش از ازدواج چیزی نصیبشان نشده و تازه بعد از ازدواج شناخت‌های اصلی پدید آمده.

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00