چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
شب‌های قدر سال 1434

شب‌های قدر سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 2

مجالس ابوحمزه سال 1434

مجالس ابوحمزه سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 3

موضوع: برزخ و اختلاف در شب های قدر

ماه رمضان سال 1434

ماه رمضان سال 1434

تعداد جلسات: 19

موضوع: شرح و توضیح جزء 30 قرآن کریم

فاطمیه سال 1434

فاطمیه سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1392 شمسی

تعداد جلسات: 4

موضوع: شرح خطبه فدکیه

دهه‌ی دوم صفر سال 1434

دهه‌ی دوم صفر سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 6

موضوع: شرح خطبه متقین

دهه‌ی اول محرم سال 1434

دهه‌ی اول محرم سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 9

موضوع: پاسخ به شبهات عزاداری

دهه‌ی اول محرم سال 1434

دهه‌ی اول محرم سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 10

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

سخنرانی هفتگی سال 1433

سخنرانی هفتگی سال 1433

تعداد جلسات: 21

فاطمیه سال 1433

فاطمیه سال 1433

سال برگزاری: 1433 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 3

موضوع: وضعیت ایمانی جامعهی مسل...

دهه‌ی دوم صفر سال 1433

دهه‌ی دوم صفر سال 1433

سال برگزاری: 1433 قمری - 1390 شمسی

تعداد جلسات: 5

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00