چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دهه‌ی سوم محرم سال 1433

دهه‌ی سوم محرم سال 1433

سال برگزاری: 1433 قمری - 1390 شمسی

تعداد جلسات: 9

موضوع: شرح وصیت امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی

دهه‌ی اول محرم سال 1433

دهه‌ی اول محرم سال 1433

سال برگزاری: 1433 قمری - 1390 شمسی

تعداد جلسات: 10

سایر مراسم‌های سال 1432

سایر مراسم‌های سال 1432

تعداد جلسات: 3

مجالس ابوحمزه سال 1432

مجالس ابوحمزه سال 1432

سال برگزاری: 1432 قمری - 1390 شمسی

تعداد جلسات: 4

دهه‌ی دوم صفر سال  1432

دهه‌ی دوم صفر سال 1432

سال برگزاری: 1432 قمری - 1389 شمسی

تعداد جلسات: 5

دهه‌ی سوم محرم سال 1432

دهه‌ی سوم محرم سال 1432

سال برگزاری: 1432 قمری - 1389 شمسی

تعداد جلسات: 10

دهه‌ی اول محرم سال 1432

دهه‌ی اول محرم سال 1432

سال برگزاری: 1432 قمری - 1389 شمسی

تعداد جلسات: 11

دهه‌ی اول محرم سال 1432

دهه‌ی اول محرم سال 1432

سال برگزاری: 1432 قمری - 1389 شمسی

تعداد جلسات: 10

 

شب‌های قدر سال 1431

شب‌های قدر سال 1431

سال برگزاری : 1431 قمری - 1389 شمسی

تعداد جلسات : 3

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00