سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی) - جلسه 6 | ماء معین
جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

جلسه 6

تاریخ برگزاری: 4 آذر 1397 - 17 ربیع الاول 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00