سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی) - جلسه 14 | ماء معین
جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

جلسه 14

تاریخ برگزاری: 28 آذر 1397 - 11 ربیع الثانی 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00