سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی) - جلسه 9 | ماء معین
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

جلسه 9

تاریخ برگزاری: 14 آذر 1397 - 27 ربیع الاول 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00