سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی) - جلسه 15 | ماء معین
جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

جلسه 15

تاریخ برگزاری: 30 آذر 1397 - 13 ربیع الثانی 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00