احکام‌ | ماء معین
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
مواردی که باطل شدن روزه کفاره ندارد (3)

مواردی که باطل شدن روزه کفاره ندارد (3)

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00